ทั่วโลกทยอยรับพลเมืองออกจาก “อู่ฮั่น” กลับสู่ประเทศของตนแล้ว

นับตั้งแต่ไวรัสโคโรนา เกิดการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายปีที่ผ่านมา (2563) หลายประเทศที่มีพลเมืองพำนักและท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวได้ทยอยนำพลเมืองของประเทศของตนกลับแล้ว โดยประเทศแรกที่สามารถเจรจานำพลเมืองกลับได้คือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรับพลเมือง 206 คน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63

ต่อมาสหรัฐอเมริกาเดินทางไปรับพลเมือง เมื่อวันที่ 29 มกราคม จำนวน 240 คน ตามด้วยเกาหลีใต้เดินทางไปรับพลเมืองเมื่อวันที่ 31 มกราคม จำนวน 368 คน

ประเทศอินเดียเดินทางไปรับพลเมืองเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จำนวน 324 คน , สหภาพยุโรปเดินทางไปรับพลเมืองเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ จำนวน 250 คน , อินโดนีเซียเดินทางไปรับพลเมืองเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ จำนวน 238 คน , ประเทศเยอรมันเดินทางไปรับพลเมืองเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ จำนวน 100 คน , สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปรับพลเมืองเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ จำนวน 63 คน , ออสเตรเลียเดินทางไปรับพลเมืองเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ จำนวน 243 คน , มาเลเซียเดินทางไปรับพลเมืองเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ จำนวน 141 คน และประเทศไทยเดินทางไปรับพลเมืองเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ จำนวน 160 คน

Categories: Get the facts