ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งไทยมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างสูง

แม้ ก.ท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่ารายได้ภาคการท่องเที่ยวจะหายไปกว่า 9,000
ล้านบาท แต่ภาคเอกชนอย่างสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) คาดว่า
รายได้จะหายไปไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท

Categories: Get the facts