ห่วงคนตกงาน! “เพื่อไทย” ชง “สินเชื่อดอกเบี้ยติดลบ” จ้างงานภาคท่องเที่ยว สู้พิษโควิด-19

(17 ก.พ. 63) ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึง แนวทางลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า นี่เป็นความเสียหายระดับแสนล้าน ซึ่งตัวเลขนี้เป็น “ผลกระทบระลอกแรก” เป็นรายได้ที่ประเทศควรจะได้รับ แต่หายไป แต่ยังไม่รวมถึง “ระลอกสอง” ซึ่งมันจะลามไปถึงห่วงโซ่การผลิต และการตกงานของแรงงานภาคท่องเที่ยว ส่งผลตรงต่อกำลังซื้อ ส่งผลต่อไปถึง “ธุรกิจนอกภาคท่องเที่ยว” ด้วย

โรคระบาด เป็น “ปัญหาระยะสั้น” ที่รุนแรง แต่ไม่ใช่ปัญหายืดเยื้อเชิงโครงสร้าง การแก้ปัญหาจึงควรเป็น “การหยุดเลือด” ที่รวดเร็ว

ผมมองการหยุดเลือดนี้เป็น 2 ขา

ขาที่ 1 คือ ทำให้เอกชนภาคท่องเที่ยวประคองตัวให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ ซึ่งคาดว่าไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งมาตรการที่รัฐบาลออกมาก็พอสมควร เช่น การพักชำระหนี้ ปรับลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน

ขาที่ 2 คือ การป้องกัน “การเลิกจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว”  ซึ่งการตกงานเกิดขึ้นแล้ว รวดเร็ว กระทันหัน และกระจายไปในวงกว้างแล้ว เรื่องนี้อันตราย เพราะมันลามไปถึงกำลังซื้อ และลามต่อไปสู่นอกภาคการท่องเที่ยวด้วย

ซึ่งขาที่ 2 นี้ผมมองว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทำ มาตรการที่ได้ผลในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะในเดนมาร์ก ได้แก่ “สินเชื่อดอกเบี้ยติดลบ” ในช่วงวิกฤต

ผมมองไปที่ “สินเชื่อดอกเบี้ยติดลบเพื่อประคองการจ้างงานภาคการท่องเที่ยว” ดอกเบี้ยติดลบ -0.5% ผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีสายป่านสั้น แต่ธุรกิจในระยะยาวยังดีอยู่ มีแรงจูงใจที่จะชะลอการเลิกจ้างงานออกไป เพราะการระบาดนี้เป็นเรื่องชั่วคราว

สินเชื่อนี้ควรใช้เพื่อการจ้างงานเท่านั้น เพื่อหยุดเลือดไม่ให้ตกงานเพิ่ม ให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปก่อนกลับสู่สถานการณ์ปกติ โดยรัฐบาลสนับสนุนส่วนต่างดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มาก

“รัฐบาลต้องอย่าปล่อยให้คนตกงานมากกว่านี้ เพราะมันเกี่ยวกับกำลังซื้อ ซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจประเทศ” ดร.เผ่าภูมิ กล่าว

Categories: Get the facts