4 ระยะ เช็กให้รู้ สู้ COVID-19

1. ระยะฟักตัว : 

ประมาณ 5-14 วัน  หลังจากได้รับไวรัส

เชื้อจะแพร่ไปตามเซลล์ที่เยื่อบุคอ ท่อทางเดินหายใจและปอด โดยจะไม่แสดงอาการ แต่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้

ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือพบปะกับกับผู้ที่ติดเชื้อ และคิดว่าตัวเองอาจจะอยู่ในระยะนี้ ให้กักตัวเอง 14 วัน จนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีอาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

2. ระยะที่อาการไม่หนัก : 

มีไข้ ไอแห้ง หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ โดยมักจะไม่มีน้ำมูก บางคนอาจจะมีเสมหะ ผู้ที่แข็งแรงอาจจะหายได้ในระยะนี้ ด้วยการดูแลเหมือนไข้หวัดธรรมดา โดยใช้เวลาประมาณ 7 วัน

ข้อมูลจากจีนบอกว่า ผู้ที่ติดเชื้อ 86% มีอาการแค่ระยะนี้แล้วหายดี

ถ้าท่านมีไข้ และอาการดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อรับการตรวจโรค กักตัว และรักษา อย่าตื่นตระหนก ถ้าท่านสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสสูงมากที่จะหายในระยะนี้

3. ขั้นร้ายแรง : 

อาจเกิดอาการปอดปวม ในขั้นนี้ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์

ข้อมูลจากจีนบอกว่า ผู้ที่ติดเชื้อ 14% ที่จะพัฒนามาถึงขั้นนี้

ถ้าท่านมีอาการปอดบวม ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วน

4. ขั้นวิกฤติ :

ความเสียหายอาจลามไปทั่วร่างกาย อาจเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดบวมจนได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ไตอาจหยุดฟอกเลือด เยื่อบุลำไส้ถูกทำลาย

ในระยะนี้ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด

ข้อมูลจากจีนบอกว่า 6% ของผู้ป่วยเข้าสู่ขั้นวิกฤติ

ถ้าท่านมีอาการ ขั้นวิกฤติ ต้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด

Categories: Get the facts