5 กรณีเมื่อกังวลสงสัยว่าติดโควิด-19 หรือไม่

กรณีที่ 1 ไม่มีอาการ ไม่มีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ได้กลับจากพื้นที่เสี่ยง แต่กังวล สงสัย อยากรู้

“ไม่จำเป็นต้องไปตรวจ”

กรณีที่ 2 มีอาการเล็กน้อย มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่มีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่ได้กลับจากพื้นที่เสี่ยง

“ยังไม่ต้องไปตรวจ ให้รอดูอาการ และเว้นระยะห่างจากคนในบ้าน งดออกไปพบปะกับผู้อื่นภายใน 14 วัน ถ้าอาการหนักขึ้น ไข้สูง หอบ เหนื่อย ค่อยไปตรวจ”

กรณีที่ 3 มีอาการเล็กน้อย ไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ และมีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วย โควิด-19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง

“ไปตรวจทันที”

กรณีที่ 4 มีอาการรุนแรง ไข้สูง ไอ หอบเหนื่อย ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ก็ตาม

“ไปตรวจทันที อาจเกี่ยวข้องกับโรคอื่น แพทย์จะพิจารณาว่าจะส่งตรวจ โควิด-19 เพิ่มเติมหรือไม่”

กรณีที่ 5 มีอาการ ไข้ เจ็บคอ หรืออาการเจ็บหน้าอกฉับพลัน หายใจหอบเหนื่อย วูบหมดสติ ไม่มีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วย โควิด-19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง แต่อายุมากกว่า 70 ปี หรือ มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด

“ไปตรวจทันที เพื่อให้หมอพิจารณาว่าจะส่งตรวจ โควิด-19 หรือไม่”

ลดภาระงานแพทย์ในการตรวจกรณีไม่จำเป็น เพิ่มการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ลดการระบาดอย่างรวดเร็ว 

เพื่อไทย ห่วงใยคุณและคนที่คุณรัก

Categories: Get the facts