ถอดบทเรียนเกาหลีใต้ ฝ่าโควิด-19

ตรวจเร็ว พบเร็ว อัตราการเสียชีวิตจะน้อยลงเหลือ 0.6% ตรวจได้วันละ 1 หมื่นราย ทั้งนี้ มากกว่า 80% ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักมาก และสามารถทำการรักษาให้หายได้รวดเร็ว หากพบแพทย์ได้ทันท่วงที

นำนวัตกรรมการตรวจแบบ “ไดร์ฟทรู” คือเพียงแค่ขับรถเข้ามา เจ้าหน้าที่ซึ่งใส่ชุด PPE ก็สามารถตรวจคัดกรองประชาชนผ่านการ “วัดไข้” และการหายใจได้ โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 10 นาที นำระบบ ไดร์ฟทรู มาใช้ตรวจเพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจ

การสื่อสารที่โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์แบบอินเตอร์แอคทีฟ Corona Map นำเทคโนโลยีมาสังเคราะห์ ข้อมูลตำแหน่งการเดินทางของผู้ที่ติดเชื้อ – บูรณาการข้อมูลทั้งกล้องวงจรปิด ข้อมูลบัตรเครดิต แม้กระทั่งเลขที่นั่งโรงหนังของผู้ติดเชื้อ เพื่อติดตามแทร็คกิ้งว่าคนที่ตรวจแล้วพบเชื้อนั้นเดินทางไปยังที่ใดบ้าง รัฐบาลแถลงวันละ 2 ครั้งเปิดเผยข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทราบ

รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนและสตาร์ทอัปด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแก้ไขปัญหา เพราะเชื่อว่าบางเรื่องควรจะดึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเข้ามาร่วมจัดการกับปัญหา ไม่ใช่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ราชการเท่านั้น ยกตัวอย่าง เช่นกรณีบริษัท Seegene บริษัทด้านไบโอเทคโมเลกุล พัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อ และขอความร่วมมือจากภาคเอกชน บริษัท Rsupport เปิดให้ใช้ซอฟต์แวร์ประชุมทางไกลฟรี 3 เดือน ส่วนบริษัทสตาร์ทอัป Classum ก็ให้บริการซอฟต์แวร์เรียนทางไกลสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

ถอดบทเรียนสูตรสำเร็จของเกาหลีใต้กับการรับมือโควิด-19 “ติดตามเส้นทาง ทดสอบ และรักษา” จำกัดความเสียหาย ป้องกันชีวิตประชาชน และรัฐต้องโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมทำงาน

Categories: Get the facts