คำแถลงเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กรณีกระแสข่าวดูด ส.ส.พรรคเพื่อไทย

ภูมิธรรมย้ำ  ส.ส. พรรคอย่าหวั่นไหวต่อการดูด ให้คำนึงอุดมการณ์พรรคมากกว่าสิ่งเร้า  ประชาชนจะเป็นคนตัดสิน และให้บทเรียนครั้งสำคัญแก่นักการเมืองที่ไร้อุดมการณ์

กระแสข่าวการดูด ส.ส. บางส่วนของพรรคเพื่อไทยในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ ปกติที่สะท้อนให้เห็นจุดมุ่งหมายของกลุ่มผ้มูีอำนาจในปัจจุบัน ที่ยังไม่ได้ก้าวข้ามไปจากวิถี “การเมืองน้ำเน่าแบบดั้งเดิม”  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความชัดเจนเรื่อง “ความต้องการสืบทอดอำนาจ” เราจึงได้เห็นการดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆ อีกหลายพรรค จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการดูดตัว ส.ส. ของพรรคต่างๆ โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ให้เข้ามาสู่พรรคที่ตนจัดตั้งขึ้น ใช้ตัวละครเดิมๆ ซึ่งมีภาพลักษณ์การใช้ทั้งเงิน อำนาจ การให้คุณให้โทษ การกดดันทางธุรกิจ และ การให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดใดๆ ที่ทกุครั้งที่มีเสียงปี่กลองการเลือกตั้งดังขึ้น “กระบวนการ ดูด ส.ส.” จะเป็นกระแสที่นักการเมืองแบบดั้งเดิมจะมีความเคลื่อนไหวตลอดโดยเฉพาะตั้งแต่การ รัฐประหาร ปี 2549 เป็นต้นมา ฝ่ายผู้มีอำนาจได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งพรรคเพื่อแผ่นดินขึ้น ซึ่ง “คุณ ส… คนเดิมที่เป็นอดีตหัวขบวนของนักการเมืองตระกูล ส.”  ที่อยู่เบื้องหลังการดูดคนของ พรรคไทยรักไทยไปพรรคใหม่ของตน

ผลการเลือกตั้งระยะหลังๆ ได้สะท้อนการตัดสินใจของประชาชนคือ “ส.ส.คนเดิมที่ถูกดูด” ล้วนสอบตกเกือบหมดทุกคน ทั้งนี้เพราะประชาชนผู้ลงคะแนนเขารู้ดีว่า จุดยืนของคนเหล่านี้คือ เงินและผลประโยชน์ของตน  ที่สำคัญได้สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนย้ายจาก “อดุมการณ์ ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน” ไปสู่อุดมการณ์แบบเผด็จการของกลุ่มทหารและผ้มูีอำนาจซึ่งเป็นชนชั้นนำ ผลการเลือกตั้งหลายครั้งได้สะท้อนให้เห็นว่า คะแนนพรรคเพื่อไทยชนะคะแนนนิยมของ ส.ส.รายบุคคลในเกือบทุกเขตเลือกตั้ง

คณุอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคไทยรักไทย เคยพูดไว้ว่า ผู้แทนฯ เปรียบเสมือน “ไก่ชน” ถ้าชนแพ้จะถูกชั่งขายเป็นกิโล ตัวหนงึ่ไม่กี่ร้อยบาท ถ้าไก่ตัวไหนชน ชนะ เขาขายได้ตัวละหลายแสน เพราะฉะนั้น “ห้ามแพ้”  หลายคนคิดว่า เงินเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง  แต่อย่าดูถูก ประชาชน เพราะประชาชนรู้ว่าควรจะตัดสินใจเลือกผู้แทนฯ อย่างไร  จึงจะเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศและชุมชนของตนที่สุด

จำได้ไหมว่าเลือกตงั้ครั้งที่แล้ว พรรคเพื่อไทยชนะอย่างถล่มทลาย เพราะชาวบ้านเขาพูด กันเองว่า “รับเงินหมา กาเพื่อไทย”  ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ยังคงเป็นความคิดคำนึง และยังเป็นสิ่งที่อยู่ในใจ พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด

ดังนั้นขอให้อดีตผู้แทนของพรรคทกุคนอย่าหวั่นไหว ถ้าคิดว่าเงินสำคัญ และมองข้ามหัวประชาชน …เงินที่ได้จากการถูกดูด…มีมากเท่าไร ก็ไม่พอให้ชนะ  

ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย  ผมขอให้สมาชิกและนักการเมืองของพรรคทุกคนมั่นใจ ในอดุมการณ์ และผลงานของพรรค  ตลอดจนศรัทธาที่พี่น้องประชาชนมี และมอบให้กับพรรคของเรา

จงภูมิใจ มั่นใจ…อย่าให้ผลประโยชน์และสิ่งเร้าใดๆ มาทำลายศรัทธา และสิ่งที่พี่น้องประชาชนมอบให้แก่เรา
ประชาชนจะเป็นคนตัดสิน และให้บทเรียนครั้งสำคัญแก่นักเมืองที่ไรเอุดมการณ์

ภมูิธรรม เวชยชัย
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
19 มิถนุายน 2561