สัมภาษณ์พิเศษ : ภูมิธรรม เวชยชัย ตอนที่ 1

1. การที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาเสนอตัวเข้ามาพูดคุยกับหลายๆ ฝ่ายเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่

การที่คุณอภิสิทธิ์ได้พยายามที่จะพูดคุยกับทุกๆ ฝ่าย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี อย่างน้อยก็พิสูจน์ว่าการที่ได้กลับเข้ามาหาหลัก
การ หรือความถูกต้อง หรือระบบ เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด เป็นสิ่งที่ควรทำ
สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กำลังทำขณะนี้ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร
เป็นเรื่องที่ทุกพรรคทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรค
ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคพลังชล
หรือพรรคภูมิใจไทย ทุกคนก็เรียกร้องมาตลอด
คือหวังให้ทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้ง
เข้ามาสู่เรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย
สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กำลังพยายามจะริเริ่มและดำเนินการ
อย่างน้อยก็ต้องตามศัพท์ที่หลายท่านพูดก็คือ มาช้าดีกว่าไม่มา สายไปหน่อย
ช้าไปนิด ก็ไม่เป็นไร คิดว่ามันก็เท่ากับได้เริ่มต้นได้ทำ

2.
คุณอภิสิทธิ์กล่าวว่า ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา
ท่านคิดว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของทางออกให้กับประเทศได้หรือไม่


ถามว่า คุณอภิสิทธิ์ตั้งใจอะไร
ผมก็ยังไม่ชัดเจนในสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์อยากจะเสนอ เพราะเห็นว่าจะเสนออีก
2-3 วันนี้ จะดูว่ามันมีทางออกอย่างไร
แต่ว่าความคิดริเริ่มที่อยากจะหาทางออกให้ประเทศ การหันหน้าเข้ามาหา
พร้อมลงไปเดินคุยกับฝ่ายต่างๆ ซึ่งทุกฝ่ายก็เปิดต้อนรับ
ก็นับเป็นท่าทีที่ดีทั้งสิ้น จะเห็นว่าแตกต่างจากท่าทีที่กปปส. ทำอยู่
คือหันหน้าเข้ามา แล้วที่จริง หัวใจของระบอบประชาธิปไตยก็คือ ไม่มีใครเห็น
หรือสามารถที่จะบอกว่าความคิดของตัวเองถูกต้อง 100%
มีแต่ว่าจะต้องทำให้คนในสังคมทั้งหมดยอมรับความเห็นของแต่ละฝ่ายและหาทางออกที่แต่ละฝ่ายพอรับกันได้
บางส่วนที่ยังรับไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาให้ระบบมันแก้ปัญหาคลี่คลายกันไป
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นด้วย สนับสนุนสิ่งที่ท่านนายกฯ ยิ่งลักษณ์พูด ก็คือ
ให้กำลังใจคุณอภิสิทธิ์ ขอให้ไปให้ตลอดรอดฝั่ง เดินหน้าเพื่อจะหาทางออก
เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมในกระบวนการที่จะแก้ปัญหาในเชิงระบบและตามระบอบประชาธิปไตย ปัญหามันก็จะไม่บานปลายมาขนาดนี้
ยังดีที่คุณอภิสิทธิ์ยอมรับว่า ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
ก็ถือว่าชดเชยในปัญหาที่ตัวเองมีส่วนได้สร้างขึ้น

3. ท่ามกลางความเห็นต่างในสังคม การปฏิรูปยังจะสามารถเกิดขึ้นพร้อมกับมีการเลือกตั้งได้หรือไม่

สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญขณะนี้ เราต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งมันเป็นไปตามกระบวนการ
ตามระบอบที่สากลนิยมนานาชาติทั้งหลายยอมรับ ถึงที่สุดในทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตาม ถ้าหากฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา หรือฝ่ายต่างๆ
มีความขัดแย้งกัน หรือไม่เห็นพ้องต้องกัน หนทางที่ดีที่สุดก็คือ
โยนเรื่องกลับไปให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน อันนี้
คือกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่เถียงกันอยู่บ้าง ทั้งกปปส.
ซึ่งส่วนหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็เคยเข้าไปร่วมอยู่ในกระบวนการนั้น
ตอนนี้ก็เห็นต่างออกไปนิดหน่อยก็คือว่า
ต้องให้ปฏิรูปก่อนแล้วค่อยนำไปสู่การเลือกตั้ง ที่จริงการปฏิรูปเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และการปฏิรูปไม่จำเป็นต้องก่อนหลัง
แต่ต้องทำตลอดเวลา ขณะนี้ก็ทำได้เลย
แล้วก็กระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการเลือกตั้งจนเลือกตั้งเสร็จ
การปฏิรูปก็ควรจะทำอย่างต่อเนื่องไป ไม่ได้ขัดแย้งกัน เพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตยก็ควรจะให้มันเดินไป
ไม่ให้มันสะดุดหยุดลง และการปฏิรูปก็เจรจาตกลง ประสานและคุยกันไปต่อ
แล้วผมเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลได้พยายามนำเสนอแนะและทำแล้วก็คือ
เสนอว่าให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งเพื่อหาทางออกให้ประเทศ ก็คือได้รัฐบาลมา  อาจจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติ หรือเป็นรัฐบาลที่ร่วมมือกันทุกฝ่าย
อันนี้ก็ตกลงกันได้ คุยกันได้
แล้วก็ให้ทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไขปรับปรุงกระบวนการต่างๆ
ในหนึ่งปีโดยประมาณ ผมว่าก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผล
หลังจากปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตามที่ทุกฝ่ายมั่นใจหรือสบายใจ
ก็สามารถที่จะกลับเข้ามาสู่กระบวนการคืนอำนาจให้ประชาชนมาตัดสินใจใหม่ก็ได้
วันนี้สิ่งที่พูดมาหลายเรื่อง กระบวนการเลือกตั้ง
เรื่องการคอรัปชั่น แก้ปัญหาการกระจายอำนาจ
เรื่องการจัดการทรัพยากรต่างๆ ในสังคม ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องพูด ต้องคิดและต้องทำ คุณอภิสิทธิ์ก็เคยพูด เคยคิด เคยทำมา ฝ่ายต่างๆ ก็เคยพูด เคยคิด
เคยทำมา ปัญหามันอยู่ที่การปฏิบัติ เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ปัญหามันได้บานปลายจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งขึ้นมา
ก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งต่างๆ
เหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องกลับมาทบทวนดูแลกันและหาทางออกร่วมกัน

4. การที่คุณอภิสิทธิ์เสนอตัวเข้ามาช่วยเป็นคนกลางจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายได้เร็วขึ้นหรือไม่

ผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กำลังคิด กับสิ่งที่ กปปส.
กำลังทำมันขัดแย้งกันจริงหรือไม่
แต่ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับคุณอภิสิทธิ์เพราะว่าที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์กับ กปปส. ก็ทำหน้าที่ถ้าเป็นทองก็ใกล้ๆ
ที่จะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้ว หลังจากนี้ไป คุณอภิสิทธิ์ก็ลองไปคิด
ลองทำความเข้าใจ สำหรับความเห็นผมคือถ้าจะให้ดีที่สุด
คุณอภิสิทธิ์ต้องไปคุยกับ     คุณสุเทพก่อน
ไม่ต้องคุยกับพรรคการเมืองอื่นเพราะพรรคการเมืองอื่นเขาไม่ได้ขัดแย้งกัน
เขาพร้อมลงสู่การเลือกตั้ง เขายอมรับการปฏิรูป
เขายอมรับว่ามีการเลือกตั้งมาแล้ว  ให้มีหน้าที่ปฏิรูปต่อไป
เพื่อที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนและกลับสู่ภาวะปกติ พรรคอื่น ส่วนอื่น
องค์กรทางการเมืองต่างๆ เขาไม่ได้มีปัญหา เวลานี้สิ่งที่เห็นต่างชัดเจนคือ
กปปส. เพราะฉะนั้น       คุณอภิสิทธิ์ก็ใกล้ชิดกับ กปปส. สมาชิกแกนนำ กปปส.
ส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตลูกพรรคคุณอภิสิทธิ์ เพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ไปคุยกับ
กปปส. เรื่องต่างๆ จะจบได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น

1 พฤษภาคม 2557

Categories: Interview