สัมภาษณ์พิเศษ : คณิน บุญสุวรรณ (ตอนที่ 2)

สัมภาษณ์พิเศษ อ.คณิน บุญสุวรรณ (ตอนที่ 2)

00 ขณะนี้มีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพยายามตีความว่า การเปิดสภาไม่ได้ใน 30 วัน รัฐบาลรักษาการจะสิ้นสภาพ มองตรงนี้อย่างไร?

เรื่องสิ้นสภาพของรัฐบาล มันอยู่ในหลักการของความต่อเนื่อง ไม่มีรัฐธรรมนูญที่ไหนในโล
ที่จะเขียนว่ารัฐบาลสิ้นสภาพไปในขณะที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ  และในทางความเป็นจริง ถ้าสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญตีความแบบนั้นจริงๆ
เช่นนั้น มิคสัญญีต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพราะคนที่เสียหายคือคน 20 ล้านคนที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีโอกาสไปเป็น
ส.ส.ทำงานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสียหายแน่นอน
แต่ว่าถ้ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลใช้วิธีการเช่นนี้ คือ
ขัดขวางการเลือกตั้งแล้วทำให้เปิดสภาไม่ได้ ทำให้รัฐบาลก็สิ้นสภาพ
ถ้าเป็นแบบนั้นประเทศไทยอยู่ไม่ได้ เพราะต่อไปพอมีการเลือกตั้ง
ถ้าฝ่ายใดไม่ต้องการที่จะให้รัฐสภาเปิดได้ ก็ไปขัดขวางการเลือกตั้ง
ประเทศไทยอยู่ไม่ได้แน่นอน เพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงจุดๆ นี้ด้วย

00 สังคมไทยควรออกจากความขัดแย้งในขณะนี้ ได้อย่างไร ?

มีทางเดียว คือ ต้องใช้กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย
โดยเฉพาะปัจจุบันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ต้องดำเนินการจัดเลือกตั้งให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ซึ่งมันอาจจะช้าไปบ้าง
เพราะมีเหตุที่ทุกคนเห็นอยู่ชัดเจนแล้ว และมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยด้วย
มันเป็นเหตุที่มนุษย์ทำขึ้น  ผ่านการไม่ให้การเลือกตั้งประสบความสำเร็จได้
ดังนั้นถ้า กกต. ดำเนินการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างน้อยที่สุดความขัดแย้งอาจลดลงได้ เพราะจะนำไปสู่การเปิดสภาได้
กระบวนการตามรัฐธรรมนูญก็ยังดำเนินการต่อไปได้ โดยที่อาจจะมีตั้งรัฐบาลใหม่
เพื่อทำหน้าที่ในกระบวนการปฏิรูปการเมืองที่เป็นที่เรียกร้องของประชาชนทุกฝ่าย มีนักวิชาการมาระดมสมองว่าประเทศนี้จะดำเนินไปข้างหน้าอย่างไร
แล้วหลังจากนั้นประกาศเป็นสัตยาบันเลยว่า จะยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่
แต่ถ้าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลไม่ยอมให้ไปถึงจุดนั้น
ประเทศไทยก็คงจะออกจากความขัดแย้งตรงนี้ไม่ได้

00 อยากจะฝากอะไรกับสังคมไทย เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน?

ประโยคแรกที่อยากจะพูดก็คือ มาถึงวินาทีนี้แล้ว ไม่มีประชาธิปไตย
ประเทศไทยอยู่ไม่ได้หรอกครับ ประชาธิปไตยของเราไม่ได้เสียหายอะไรเลย
ที่มันถูกหยิบยกไป ไปใส่ร้ายโจมตีว่าประชาธิปไตยคือ
กระบวนการการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียงการเลือกตั้ง มันเป็นวาทกรรม
มีการใส่ร้ายกันตลอดเวลา แต่สาเหตุสำคัญ 80 กว่าปีที่ผ่านมา
ประชาธิปไตยของเรามันไม่ต่อเนื่องต่างหาก มีการรัฐประหารกันตั้ง 18 ครั้ง
ซึ่งในการรัฐประหารก็มักจะอ้างว่า เพื่อปราบรัฐบาลคอร์รัปชั่น
แต่ว่าการรัฐประหารกลับเป็นสุดยอดของการคอร์รัปชั่นเลย
เพราะเป็นการคอร์รัปชั่นอำนาจประชาชน ถ้าคอร์รัปชั่นอำนาจได้แล้ว
อย่านึกเลยนะว่าอย่างอื่นจะไม่คอร์รัปชั่น
เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่อย่างสันติ คือ
การทำให้ประชาธิปไตยมันต่อเนื่อง แล้วทำให้ประชาชนทุกคนรู้สึกว่า
พวกเขามีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันกับทุกคนในประเทศนี้
ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตาม

คงชัดเจนแล้วว่า
การมองความขัดแย้งทางการเมืองผ่านผู้รู้เช่น อ.คณิน บุญสุวรรณ
ได้วิเคราะห์ให้เราเห็นถึงสภาวการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
หากเราคนไทยไม่เรียนรู้ร่วมกันว่าทางออกมีทางเดียว คือ
การที่ต้องทำให้ประชาธิปไตยเดินต่อได้
และใช้กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยในการจัดการกับความขัดแย้งในอนาคต  เราคงต้องเห็นภาพการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในประเทศ

7 มีนาคม 2557

Categories: Interview