สัมภาษณ์พิเศษ นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

23 มิถุนายน 2558

@ ดดีถอดถอน ส.ส.ทั้ง 248 คน เตรียมการอย่างไรบ้าง?

สามารถ : วันศุกร์ 26 มิถุนายนนี้  สนช.จะประชุมนัดแรกเพื่อพิจารณาสำนวนถอดถอนอดีต ส.ส. 248 คน โดยการประชุมของ
สนช.ก็
เพื่อกำหนดกระบวนการของคดีนี้

สำหรับในแง่ของอดีตส.ส.ทั้ง 248 ท่าน
เราถือว่าเรามีสิทธิ  ดังนั้น
เราจึงจะนัดหมายรวมตัวกันที่ด้านหน้าลานพระบรมรูป
รัชกาลที่
7 ในช่วงเวลาก่อน 12.00
น.ของวันที่ 26 มิ.ย.นี้ เพื่อยื่นหนังสือต่อประธาน
สนช.ขอแสดงเจตจำนงใช้สิทธิชี้แจงข้อกล่าวหา ตอบข้อซักถามตลอดจนแถลงเปิด-ปิดคดีด้วยตนเองทุกคน
ถ้า 248 คนใช้สิทธิหมดทุกคน ก็ลองนึกดูว่า สนช.แทบจะไม่ต้องทำอย่างอื่น
ปีหนึ่งจะจบหรือเปล่า 

@ อาจถูกมองว่าเป็นการเล่นเกมส์ยาวหรือไม่?  

สามารถ : เป็นเรื่องที่เราต้องใช้สิทธิของเรา อย่าไปคิดว่าเรามาเล่นเกมส์ยาวเกมส์สั้น
เพื่อถ่วงเวลา ต้องคิดว่านี่คืออนาคตของ ส.ส.แต่ละคน ถ้าถูกถอดถอนก็จะเป็นปัญหาเรื่องการทำงานทางการเมืองต่อไปในอนาคต


@ ประเมินว่าผลการพิจารณาของ สนช.จะเป็นอย่างไร?  

สามารถ : คือจริงๆ แล้ว ถ้าคิดว่าจะไม่ตามล่าตามล้างกัน
ยังมีไมตรีต่อกัน จะสร้างความปรองดอง
ผมก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะต้องไปดำเนินขบวนการถอดถอนอดีต ส.ส. 248 คนอีกต่อไป
เหตุผลนั้นอ้างได้เยอะเลย


@ ขยายความเหตุผลที่ทำไมจึงไม่ควรดำเนินขบวนการถอดถอนต่อไป?   

สามารถ : สองประเด็นน่าสนใจ
คือ หนึ่ง) รัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2550 ไม่มีแล้ว สอง) 38 ส.ว.ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องเดียวกันนี้
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม สนช.ได้พิจารณาไปแล้วว่าไม่ถูกถอดถอน

หนึ่ง)  รัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2550  แม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญเอง หลังจากการยึดอำนาจ
เรื่องราวที่ค้างอยู่ที่มีการร้องเรียนกล่าวหากันว่ากระทำผิดรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550
ไม่ว่ามาตรา 68 หรือมาตราไหนก็ตาม
ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ยังมีคำวินิจฉัยและมีคำสั่งว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550
ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยการยึดอำนาจ จึงถือว่าทุกคดีไม่จำเป็นต้องพิจารณาต่อ ให้จำหน่ายคดีไป

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร เมื่อท่านวินิจฉัยไว้เช่นนี้
คดีค้างเก่าที่ร้องเรียนมาเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2550 ให้จำหน่ายคดีไป แต่
ปปช.หยิบมาชี้มูลเช่นนี้ แปลว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่

สอง) 
ผลการวินิจฉัยของ สนช.เมื่อวันที่ 12
มีนาคมที่ผ่านมา ระบุชัดเจนว่า 38 ส.ว.ซึ่งทำความผิดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง  ไม่ถือว่าผิด จึงไม่ถูกถอดถอน  เช้าวันนั้น สนช.ประชุมลงมติไม่ถอดถอน ส.ว.เสร็จ
 แต่ปรากฏว่าตอนบ่าย ปปช.ชุดใหญ่ประชุมชี้มูลอดีต
ส.ส. 248 คนว่าส่อว่ากระทำความผิดรัฐธรรมนูญในประเด็นเดียวกับ ส.ว. แล้วจะส่งให้
สนช.ถอดถอนต่อไป ทีนี้ สนช.ในฐานะที่เป็นองค์กรต้องดำเนินการ เมื่อ ปปช.ส่งมา
ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของเขา


@ สุดท้ายขอให้ฝากประเด็นสำหรับคดีนี้

สามารถ : สำคัญที่สุด ถ้าทุกฝ่ายยึดถือตรรกะทางกฎหมาย
ความเป็นมาตรฐานเดียวกันของกฎหมาย เราก็พอจะได้ข้อสรุปแล้วว่าเรื่องถอดถอนอดีต ส.ส.ควรไปในทิศทางไหน  และถ้าคิดว่ายังมีไมตรีต่อกัน
ยังสร้างความปรองดองในประเทศ ผมก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะต้องไปดำเนินกระบวนการถอดถอนอดีต
ส.ส. 248 คนต่อไปอีก. 

………………………

Categories: Interview