กิตติรัตน์ วอนคำนึงถึงมนุษยธรรม การจับกุมนักเคลื่อนไหวสอบอุทยานราชภักดิ์ กระทบความรู้สึกปชช.

ผมรักประเทศไทยของเรายิ่งชีพครับ

” จากเหตุการณ์ ความสงสัยที่มีต่อ โครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ ที่มีการวิพากวิจารณ์ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวาง ในลักษณะที่ต้องการเห็นความโปร่งใสในเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่ามีการจับกุมผู้ถูกกล่าวหารายหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัวไปจากโรงพยาบาล ขณะรอรับการตรวจรักษา

ผมขอร้อง ขอความเห็นใจต่อผู้มีหน้าที่ ให้ ผู้ต้องหาได้รับการตรวจรักษา โดยแพทย์ อย่างเพียงพอ ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม

ผมตระหนักดีว่าปัจจุบันประเทศอยู่ในสถานการณ์พิเศษที่ต้องการความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี แต่การปฏิบัติที่เกินความสมควรต่อบุคคลบางราย โดยมีประเด็นทางมนุษยธรรม อาจกระทบต่อความรู้สึกของสมาชิกจำนวนหนึ่งในสังคมจนบรรยากาศของความปรองดองสามัคคีกลับห่างเหิน จนหลุดลอยออกไป “

ที่มา : www.facebook.com/kittirattnofficial

Categories: Interview