ประเทศไทย…มาถึงจุดตรงนี้ได้อย่างไร

  จุดที่ คนพูดถึงความต้องการ”ประชาธิปไตย” ถูกบิดเบือนกล่าวหาว่ากำลังเห็นแก่ประโยชน์ของตนหรือไม่ต้องการให้ประเทศมีทางออก  ขณะที่คนที่ “ไม่เอาประชาธิปไตย แต่ฝักใฝ่เผด็จการ” กลับกลายเป็น”คนดีที่กำลังช่วยเหลือประเทศ”

  ประชาธิปไตย คือ ระบบและกติกาที่ให้หลักประกันคนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้เป็นผู้กำหนด คิดและตัดสินใจอนาคตของสังคมและชิวิตของพวกเขากันเอง

  ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ไม่ใช่พวกคุณสิบหรือยี่สิบคนที่เรียกตัวเองว่า”กรธ.” จะมีสิทธิมากำหนด หรือเอาอำนาจของประชาชนไป

  วันนี้…สังคมไทย กำลังถูกกลุ่มผู้มีอำนาจ หรือกลุมชนชั้นนำในสังคมพยายามโฆษณาชวนเชื่อหรือหว่านล้อมให้เข้าใจว่า กติกาที่จะกำหนดการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ไม่จำเป็นต้องมีความเป็นประชาธิปไตย โดยใช้วาทกรรมเปรียบเทียบที่น่าขันว่า..จะขอเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ/แบบตุ๊กๆ หรือแบบเรือหางยาว

  ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศถูกทำให้รู้สึก หรือเข้าใจว่ามีวิกฤต และวิกฤตนั้นเกิดขึ้นเพราะการทะเลาะขัดแย้งของประชาชน โดยระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถแก้ไขวิกฤตนั้นได้ ต้องใช้ประชาธิปไตยแบบไทยๆ จึงจะฝ่าวิกฤตได้  แท้ที่จริงแล้ว ระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนช่วยกันร่าง ช่วยกันผลักดันกันมาไม่ได้เกิดวิกฤตเพราะตัวระบบของมันเอง ระบอบประชาธิปไตยมีทางออกเสมอเพราะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายควรคืนอำนาจกลับไปให้ประชาชนตัดสินใจใหม่ทุกๆ รอบวาระที่รัฐธรรมนูญกำหนด…คิดผิดก็เปลี่ยนแปลงและคิดใหม่ได้ จนกว่าคนส่วนใหญ่จะพึงพอใจ

  ที่ผ่านมาวิกฤตของประเทศไทย เป็นเรื่องที่ “คนส่วนน้อย” ไม่ยอมรับการตัดสินใจของ“คนส่วนใหญ่” และวิกฤตความวุ่นวายทั้งหลาย ล้วนเป็นเรื่อง”คนส่วนน้อย”สร้างสรรค์ผลักดันให้เกิดขึ้นทั้งสิ้น
   
  คืนอำนาจอธิปไตย กลับคืนไปให้ประชาชนโดยเร็วเถิดครับอย่าฝ่าฝืนเจตนารมณ์ ประชาชนและอย่าใช้ความมีอำนาจฉกชิงแย่งอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนเลยประเทศจะเสียหายหนักมากไปกว่านี้อีก

  อย่ามัวใช้วาทกรรมให้ร้ายกล่าวหาว่าคนคัดค้านเขาไม่มีเนื้อหาถ้ากล้าจริง….เปิดเวทีให้ถกแถลงแสดงความเห็นกันให้เต็มที่ ให้เจ้าของอำนาจอธิปไตยเขาได้ร่วมแสดงเพราะพวกคุณแสดงความเห็นฝ่ายเดียวมามากเกินพอแล้ว

  ถ้าเกรงว่าจะวุ่นวาย  ให้สื่อมวลชน หรือเพิ่มสถาบันการศึกษา. ให้พวกเขาทำหน้าที่ เป็นคนกลาง จัดเวทีระดมความเห็นกันให้กว้างขวาง เต็มที่…รับรองคุณจะได้รับฟังทัศนะที่กว้างขวางจากประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

  ขอให้กล้าๆ รับฟังความเห็นจริงๆ ของประชาชน แล้วประเทศจะได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆ

  ผมไม่เชื่อและไม่กลัวคำขู่ของนายมีชัยที่ว่า….”ถ้าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว จะได้รัฐธรรมนูญที่โหดกว่า”
 
  เพราะถ้าประชาชนร่วมกันไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แสดงว่าประชาชนพร้อมใจกัน ไม่ยอมรับความไม่เป็นประชาธิปไตยและเท่ากับช่วยกันตะโกนเสียงดังๆ ว่า
“ไม่เอารัฐธรรมนูญที่ฝักใฝ่เผด็จการ”  “ไม่เอารัฐธรรมนูญที่โกงอำนาจประชาชน”
 
แบบ “บวรศักดิ์ ก็ไม่เอา”     แบบ “มีชัย ก็ยิ่งไม่เอา”

ถ้ากล้าเอาที่โหดกว่าเดิมมายัดเยียดใส่มือประชาชนอีกนายมีชัย..กล้าก็ลองดู “ลองเลยครับ”
 
ภูมิธรรม เวชยชัย
รักษาการเลขาธิการ
พรรคเพื่อไทย
31 มกราคม 2559

Categories: Interview