ฝากถึง “คุณมีชัย”

ผม..ฟังข่าว “คุณมีชัย” โวยเรื่อง “มีร่าง รธน.ปลอม และมีความพยายามบิดเบือนร่าง รธน.ฉบับที่ คุณมีชัยและคณะทุ่มทุนสร้างและจัดทำมา”

บอกตรงๆ ว่าห่อเหี่ยวใจ ที่ “ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง” ตลอดจนครูบาอาจารย์บางท่านในปัจจุบันที่กระทำตัวสนิทแนบอิงแอบกับผู้มีอำนาจในปัจจุบัน มีสำนึกและความคิดที่เป็นกันไปได้ถึงเพียงนี้ เพียงเพราะต้องการยืนยันความคิดความเชื่อของฝ่ายตนและประเมินความเห็นที่ต่างกับตนเป็นของปลอม หรือบิดเบือน ทั้งๆ ที่ตามคำสัมภาษณ์ของกลุ่มนักศึกษาซึ่งออกมาเปิดเผยอย่างกล้าหาญว่า ข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ซึ่งจัดทำขึ้นและไม่ได้บิดเบือนแต่อย่างใด แต่เป็นข้อคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างกันทั้งสาระและเนื้อหา ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนและประเทศมากกว่า เป็นการยืนยันว่าเอกสารที่ก่อความไม่สบายใจกับคณะของ “คุณมีชัย” ได้จัดทำขึ้นอย่างเปิดเผยและตัวแทนคณะนักศึกษาที่จัดทำ ก็ได้นำเอกสารนั้นไปแจกและมอบให้ “คุณมีชัยและคณะ” โดยตรงด้วยมือของพวกเขาเอง

ส่วนข้อกล่าวหาที่มีการมโนกันไปว่ามีใครหนุนหลังนั้น เมื่อฟังการชี้แจงของน้องๆ ที่เป็นกลุ่มที่จัดทำ ก็ยิ่งเข้าใจได้เพราะพวกเขาจัดทำมาจำนวนเพียงแค่ 10,000 เล่ม ซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับจำนวนนับล้านเล่มที่กลุ่มของฝ่ายรัฐจัดทำขึ้น

 และยิ่งเทียบไม่ได้กับกระบวนการช่วยกันส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน (ร่างรธน.) ของคณะของ “คุณมีชัย” ซึ่งมีทั้งคณะของครู ก.- ครู ข.- ครู ค. และกลไกรัฐทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองจากมหาดไทยพร้อมงบประมาณสนับสนุนอีกกว่า 3,000 ล้านบาท

 ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ได้ดิ้นรนขอความสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนโดยผ่านบัญชีเงินบริจาคที่เปิดเผย จากผู้คนที่เข้าใจเจตนารมณ์ของพวกเขา

ผมอยากฝากข้อคิดเห็นต่อ “คณะของคุณมีชัย”

อยากให้ “คุณมีชัย” และคณะสารพัดโฆษกทั้งหลายที่ทำหน้าที่สนับสนุน “ผลงานชิ้นสำคัญของคณะคุณมีชัย”

โดยเฉพาะหลายท่านที่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ หลายท่านมีดีกรีถึงขนาดเป็นครูบาอาจารย์ที่ผันตัวเองมายืนแนบสนิทกับฝ่ายผู้มีอำนาจในปัจจุบัน

 ควรทำใจให้ร่มๆ ใช้สติและเหตุผล ให้เหนือความหวาดระแวงและความหวาดกลัวต่อพลังฝ่ายประชาธิปไตยที่เห็นแตกต่างจากคณะของกลุ่มท่าน

 ยอมรับเถิดครับว่า ปัญหาที่เกิดและเป็นข้อถกเถียงอยู่ในปัจจุบัน เป็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มของท่านที่ยืนอยู่กับฝ่ายผู้มีอำนาจในปัจจุบัน กับฝ่ายนักศึกษา ประชาชนผู้มีความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้ใช้สิทธิยืนยันความเห็นความเชื่อของพวกเขา ด้วยวิธีการสื่อสารความคิดเห็นตามหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นวิธีการเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศเขายอมรับกัน

 และที่สำคัญ สิ่งที่ “คณะของคุณมีชัย” กำลังดำเนินการและผลักดันอย่างสุดกำลังนั้น อยู่ภายใต้สภาวะที่เหนือกว่าทุกอย่าง สามารถใช้กลไกมหาศาลของฝ่ายรัฐพร้อมงบประมาณหลายพันล้านบาทมาสนับสนุน ซึ่งถือว่าเหนือกว่าน้องๆ นักศึกษา และ “ฝ่ายที่เห็นแตกต่าง” จากท่านมากนัก

ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเสนอ อยู่ในสายตาของประชาชนที่รักความยุติธรรมทุกคน และยิ่งคณะของท่านออกอาการ และยิ่งเอาเปรียบมากเท่าไร ใช้ความเหนือกว่าเพื่อเอาชนะ “ฝ่ายที่เห็นต่าง” มากเพียงไร ยิ่งจะสร้างความเห็นใจและความเข้าใจที่ประชาชนส่วนใหญ่มีต่อ “ผู้เห็นต่าง” จากท่านมากเป็นเงาตามตัว

 เพราะปัจจัยสำคัญของ “ฝ่ายเห็นต่าง” ที่ยังยืนหยัดถกเถียง และนำเสนอต่อสังคมปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็ง มีปัจจัยเดียวคือ “หัวใจที่ยิ่งใหญ่” การแสดงออกอย่างกล้าหาญด้วยความรักประชาธิปไตย และอยากเห็น “ประชาธิปไตยแท้จริง” ที่โลกและสากลยอมรับ เกิดขึ้นในบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา โดยมีประชาชนภายในประเทศที่รักความยุติธรรม และเชื่อมั่นในความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ยืนเป็นหลังพิงให้พวกเขาอยู่

7 สิงหา ประชาชนจะร่วมกัน ออกมาลงประชามติ ชุบชีวิตประชาธิปไตย

 ภูมิธรรม เวชยชัย

9 กรกฎาคม 2559

Categories: Interview