“ยิ่งลักษณ์”เชิญชวนคนไทยร่วมกันลงประชามติ เพื่อกำหนดอนาคตชาติด้วยวิถีประชาธิปไตย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสข้อความผ่านเหสบุ๊คส่วนตัว เรื่อง ประชามติ โดยมีเนื้อหาว่า การลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่ออนาคตประเทศของเรา ถือเป็นครั้งสำคัญของการลงประชามติครั้งนี้ใช้คะแนนรับหรือไม่รับร่างมีคะแนนมากกว่ากัน โดยไม่ได้คิดจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงมีจำนวนเท่าไร ดังนั้นการออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อ 1. เป็นการดำรงรักษาประชาธิปไตย 2. เป็นการเลือกอนาคต ว่าเราเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ ที่จะใช้ในการบริหารบ้านเมืองของเราต่อไป 3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากร่างรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก ที่ประชาชนทุกคนควรจะได้ร่วมกันใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อกำหนด และร่วมกันตัดสินอนาคตประเทศของเรานะคะ 

          “ ดิฉันจึงอยากจะขอเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิกันมากๆเพื่อแสดงออกทางความคิด และร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศด้วยวิถีทางที่เป็นประชาธิปไตย ” น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว

24 ก.ค. 59 
ที่มา : www.komchadluek.net/news/politic/234960

Categories: Interview