ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ห่วงพ.ร.บ.คอมพ์วอนรบ.แจง-รับฟังปชช.

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ห่วงพ.ร.บ.คอมพ์ กระทบต่อการลงทุน ต่างชาติไม่เชื่อมั่นเรื่องการเก็บข้อมูลความลับ แนะ ปชช.หลายแสนคนยังคัดค้าน วอนรัฐบาลลงมาทำความเข้าใจรับฟัง-หาทางออก

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อห่วงใยต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ว่า อยากให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน แม้ว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้จะผ่านการพิจารณาของสภาแล้ว แต่ที่สิ่งเห็นคือยังมีประชาชนจำนวนหลายแสนคนที่เรียกร้องจึงอยากให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้ หรืออย่างน้อยรัฐบาลต้องชี้แจงในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพราะสิทธิเสรีภาพของคนเรายังมีความจำเป็นและต้องการในเรื่องของความมั่นคง ซึ่งต้องมีขอบเขตและมาตรฐานที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้เป็นสากล ใช้กลไกของศาลยุติธรรมในการที่จะตัดสินก่อนที่จะเข้าไปเอาข้อมูล ทั้งนี้ มีความเป็นห่วงในเรื่องของความเชื่อมั่นของต่างประเทศในการที่จะเข้ามาลงทุน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า  พ.ร.บ.ฉบับนี้ส่งผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจ ต้องหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้ต่างชาติเชื่อมั่น เพราะเวลาที่เขาจะลงทุนก็คงเป็นห่วงเหมือนกันว่า การที่ใช้ระบบนี้มีการเข้าถึงจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะรักษาความลับหรือความเป็นส่วนตัวไว้ได้ ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องออกมาสร้างความเข้าใจ เพราะไม่อย่างนั้นจะมีแต่ความตกใจ และอยากเสนอให้เชิญประชาชนที่ยังมีข้อกังขามารับฟังข้อคิดเห็น และหาทางออกร่วมกัน ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือขยายความขัดแย้งในเพิ่มขึ้น.

ที่มา  :  http://www.dailynews.co.th/politics/544415

Categories: Interview