“เพื่อไทย” อัด 13 ปีรัฐประหาร ทุบเศรษฐกิจประเทศตกต่ำ

พรรคเพื่อไทย จัดรายการพิเศษ “13 ปีรัฐประหาร ประชาชนได้อะไร” ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูปพรรคเพื่อไทย ชี้ รัฐประหารทุบเศรษฐกิจย่ำแย่ ความเชื่อมั่นตกต่ำ มีอำนาจแต่ไม่มีความสามารถ เปรียบประเทศไทยเหมือนคนป่วยใกล้ตาย สัญญาณชีพแผ่วลงแล้ว

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัญหาวิกฤตประเทศที่มาจากการทำรัฐประหาร ตลอด 13 ปี ได้ทำลายความเข้มแข็งของระบบการเมืองให้อ่อนแอลง จากการฉีกรัฐธรรมนูญและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นและความไม่ต่อเนื่อง ทำลายความเข้มแข็งและความมั่งคั่งของประเทศในทุกด้าน ทั้งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ

“การรัฐประหาร 13 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนไทยแตกแยกกันมากขึ้น กำลังซื้อหลักของประเทศ คือ “รากหญ้า” ค่อยๆตายลงไป มีแต่หนี้สิน โรงงานต่างๆปิดตัวลง”

แตกต่างจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญมี 2540 ที่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล หรือ Check and Balance ที่ดี ทำให้การเมืองแข็งแรงประกอบกับทีมรัฐบาลมีความสามารถ ทำให้ไทยสามารถใช้หนี้ IMF ได้ก่อนกำหนด ความเชื่อมั่นและมั่นใจ หรือ Trust and Confident กลับมา

ด้าน นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า 13 ปีที่ผ่านมา สามารถเปรียบเทียบ 2 รัฐบาล คือ รัฐบาลที่ได้อำนาจจากประชาชนกับรัฐบาลที่ยึดอำนาจมา ในสมัยรัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2544 เป็นรัฐบาลที่คำนึงถึงประชาชน โดยใช้นโยบายเป็นตัวนำ รัฐบาลมีศักยภาพในการนำทรัพยากรในสังคมมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ขณะที่รัฐบาลที่มาด้วยการการยึดอำนาจในปัจจุบัน มีอำนาจแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การรัฐประหาร ทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ฐานะทางการคลังที่ได้จากการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รายได้ภาคครัวเรือนไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐไม่มีวินัย และยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก

“ถ้าในทางการแพทย์ คือ สัญญาณชีพคนไข้แย่แล้ว เหลืออย่างเดียว บอกญาติให้ไปจองวัดจองศาลาได้เลย“

ในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทย มีนโยบายกองทุนหมู่บ้าน , 30 บาทรักษาทุกโรค และกองทุนหมู่บ้าน 70,000 หมู่บ้าน

“นายกฯทักษิณแจกโอกาส ไม่เคยแจกตังค์ แต่เทียบรัฐบาลนี้เอาเงินไปแจกท่องเที่ยว ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยสี่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยเป็นหนี้”

นายวัฒนา เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก และแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้ประชาชนได้รัฐบาลชุดนี้ทุกครั้ง เพราะมี ส.ว. 250 คนอยู่

น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐประหารทำให้ความเชื่อมั่นของไทยในสายตาต่างประเทศลดลง ทำให้ไทยเสียโอกาสทางการค้าการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้เคารพเสียงของประชาชน ยึดถือระบอบประชาธิปไตยเป็นหลัก ขอให้ไม่มีรัฐประหารอีกต่อไป และอยากเห็นกองทัพถอยออกจากการเมือง

Categories: Interview