จะเริ่มต้นธุรกิจ Startup อย่างไร

หลายคนมีความฝันที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งในเวลานี้คำที่ได้ยินบ่อยมากคำหนึ่ง นั่นคือ “Startup” ซึ่งถูกใช้ในวงการไอทีมาระยะหนึ่งแล้วและตื่นตัวมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยอยากออกมาทำธุรกิจเพราะไม่ต้องการเป็นลูกจ้างหรือลูกน้องขององค์กร โดยธุรกิจ Startup เริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กที่เริ่มต้นด้วยไอเดียหรือเงินทุนเพียงน้อยนิดเท่านั้น หลายคนอาจจะเคยได้ยินการเริ่มธุรกิจของวงการไอทีในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้นธุรกิจในโรงรถและสามารถขยับขยายธุรกิจออกมาจนใหญ่เป็นธุรกิจระดับโลกได้อย่าง HP และ Apple เป็นต้น

จะเริ่มธุรกิจ Startup ควรเริ่มอย่างไร เรื่องนี้ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่หลักหนึ่งที่หลายธุรกิจเริ่มต้นคือ ไอเดียที่น่าสนใจ สามารถสร้างอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาได้ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะในสายไอที การเกิดขึ้นของบริษัทอย่าง Amazon, Facebook, Google ล้วนเกิดมาจากไอเดียที่แปลกใหม่ แตกต่างจากที่มีอยู่ในขณะนั้น หรือเป็นสิ่งที่ต่อยอดจากที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น แต่พัฒนาให้ดีมากกว่าเดิมจนทำให้คนทั่วไปหันมาใช้งาน

สิ่งสำคัญมากในเรื่องนี้ คือ “คน” หลายธุรกิจเติบโตหรือล่มสลายลงเพราะเรื่องคนเป็นหลัก เมื่อมีไอเดียแล้ว เราก็จำเป็นต้องหาผู้ที่มาร่วมกันทำงานเป็นทีม ทั้งในรูปของผู้ร่วมก่อตั้งอาจเป็นเพื่อนหรือคนที่คุ้นเคย หรือการแนะนำจากคนในวงการ การคัดเลือกคนมาร่วมในทีมเดียวกันเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะการที่มีคนมีความสามารถหลากหลาย มีเครือข่ายของแต่ละคนมาเชื่อมและบูรณาการเข้าด้วยกัน  จะสามารถสร้างพลังในการพัฒนาองค์กรของตนเองได้อย่างมาก 

ก่อนจะเข้าถึงเรื่องว่าจะหาทุนจากไหน เรื่องที่สำคัญมากคือ อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เมื่อมีไอเดียนั้นเราจำเป็นต้องทดสอบกับตลาดก่อนว่า ไอเดียที่เรามีนั้นตอบสนองกับความต้องการของตลาดหรือไม่ การทดสอบกับตลาดในทุกวันนี้ง่ายมากขึ้นเนื่องจากมีเครื่องมือในเว็บไซต์ หรือการทำวิจัยการตลาดที่ใช้ทุนต่ำ ก็สามารถจะทดสอบได้บ้างแล้ว โดยไม่ต้องลงทุนเงินไปจนทำให้เสียหาย

เนื่องจากกระแสธุรกิจ Startup เริ่มต้นจากแวดวงไอทีเป็นหลัก แต่ความหมายหลักแล้วก็คือการริเริ่มการประกอบธุรกิจลักษณะของ SMEs นั่นเอง การเริ่มธุรกิจ SME และ Startup จึงมีความเหมือนกัน เพียงแต่สิ่งแตกต่าง นั่นคือเรื่อง “ทุน” ที่ธุรกิจ SMEs ทั่วไปจะหาเงินทุนมาก่อร่างสร้างธุรกิจ จะมาจากทั้งการยืมเงินคนในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือกระทั่งการกู้เงินจากธนาคารในรูปเงินกู้ธุรกิจ SMEs ที่มีอยู่โดยทั่วไปในท้องตลาด 

ทว่าเงื่อนไขในการกู้ธนาคารข้อหนึ่งที่สำคัญที่จะสามารถกู้เงินได้คือ การประกอบธุรกิจนั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ธุรกิจ Startup นั้นเป็นธุรกิจริเริ่ม เป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่แน่นอนว่าอายุธุรกิจไม่ถึง 3 ปีแน่นอน จึงต้องมีกระบวนการหาแหล่งทุนที่ยืดหยุ่นมากกว่าการกู้ธนาคารและมีภาระทางการเงินเช่นดอกเบี้ย หรือการมีสินทรัพย์ค้ำประกันที่ต่ำกว่าการกู้เงิน นั่นจึงเป็นที่มีของบริษัทร่วมทุนต่างๆ อาทิ Venture Capital (VC) Angel  Investor  Strategic Investors

การหาแหล่งเงินทุนจาก Venture Capital (VC)  หรือ Angel Investor  หรือ  Strategic Investors  เป็นทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจไอทีของไทยเริ่มมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งการใช้แหล่งเงินทุนประเภทนี้จะเข้ามาในลักษณะผู้ร่วมหุ้น เข้ามาลงทุนระยะยาว 3-5 ปี หรือบางกรณียาวถึง 10 ปี โดยในแต่ละแหล่งเงินทุนมีความแตกต่างกันในรูปแบบการสนับสนุนเงินทุน 

Venture Capital (VC)  เป็นนักลงทุนอาชีพที่นำเงินจากแหล่งเงินประเภทสถาบันการเงินมาบริหารผ่านการลงทุนในบริษัทเกิดใหม่ ที่มีแนวโน้มน่าสนใจและมีอนาคตที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี การระดมทุนจาก VC คือความเป็นมืออาชีพ มีเงินมากและสามารถให้ไอเดียทางธุรกิจได้  

Angel Investor  เป็นบุคคลธรรมดาที่มีความร่ำรวย โดยนำเอาเงินส่วนตัวมาลงทุนในบริษัทเกิดใหม่ ที่การได้เงินลงทุนจากกลุ่มนี้จะมาจากสายสัมพันธ์ส่วนบุคคล และยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่า VC 

Strategic Investors  คือบริษัทมีธุรกิจอยู่แล้วและต้องการลงทุนให้กับธุรกิจเกิดใหม่ เข้ามาในรูปของ Partner ทางธุรกิจเอาเงินมาลงทุนในรูปของหุ้นในบริษัท 

ตรงที่อัตราการเติบโตที่รวดเร็วแบบก้าวกระโดด ดังนั้นสิ่งสำคัญมากในการทำ Startup ให้สำเร็จคือ แผนธุรกิจที่พัฒนาจากไอเดียมาแล้วและทีมงาน ซึ่งนักลงทุนจะดูทีมงาน แผนธุรกิจและบุคลิกของผู้บริหารว่าจะสามารถทำให้น่าสนใจที่จะเข้ามาลงทุนได้หรือไม่ 

คนรุ่นใหม่มีความใฝ่ฝันมากขึ้นในการออกมาทำธุรกิจ Startup เหมือนหนึ่งในการสร้างความฝันให้เป็นจริงขึ้นมา การมีไอเดียและสามารถพัฒนาเป็นแผนธุรกิจได้ประกอบกับทีมงานที่เข็มแข็ง จะเป็นองค์ประกอบให้ไปสู่ความสำเร็จได้ แต่นั่นคือคำถามสำคัญว่าคุณพร้อมในสองปัจจัยนั้นหรือยัง 

อ้างอิงจาก : 
www.blognone.com/node/31630
www.it24hrs.com/2014/what-is-startup-vc-angel-startups