บทบาทสตรีกับการพัฒนาท้องถิ่น

· 
ในวันสตรีสากล
ท่านมองว่าในการพัฒนาท้องถิ่นของท่านรวมทั้งพื้นที่อื่นๆ
ผู้หญิงมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในการเข้ามาช่วยพัฒนาทำให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตมากขึ้น
?

ในท้องถิ่นของดิฉัน
การที่ผู้หญิงจะเข้ามาเป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่นยังน้อยอยู่
แต่ถ้ามาในรูปที่ไม่ได้เป็นผู้นำจะได้รับความร่วมมือดีจากผู้หญิงเป็นอย่างมาก
แต่ถ้ามาในรูปของการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ นายก อบต. ส.ท. หรือ ส.ส.
ผู้หญิงยังน้อยอยู่มาก

· 
มีอคติต่อผู้หญิงหรือไม่ ในการที่ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของท่าน
และแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ
?

เรื่องการมีอคติการทำงานต่อผู้หญิงหรือไม่
ในสังคมไทยค่อนข้างที่จะมี แต่ก็น้อยลงมาก ในสมัยเก่าอาจจะมีบ้าง
แต่ในยุคดิจิตอลของโลกเทคโนโลยี อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องของอคติก็จะน้อยลง การทำงานร่วมกับผู้ชายก็จะมากขึ้น
ผู้ชายก็จะยอมรับความสามารถของผู้หญิงได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน

· 
จุดเด่นของความเป็นสตรีในการพัฒนาท้องถิ่นของท่าน
มีช่องทางในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
มีเทคนิคในการทำงานร่วมกับผู้ชายหรือกลุ่มต่างๆอย่างไร
?

การที่เป็นผู้นำในท้องถิ่น
การที่เป็น ส.ส.หญิง การทำงานร่วมกับผู้ชายค่อนข้างที่จะมีปัญหา แรกๆ เขาอาจจะยอมรับเราไม่ได้
แต่เมื่อเขาเห็นความรู้ความสามารถ ความตั้งใจจริงที่อยากจะพัฒนาประเทศชาติไปพร้อมๆ
กัน เขาก็จะไม่รังเกียจผู้หญิงสักเท่าไหร่ แล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนการทำงาน ไม่ว่าจะเพศใด
อายุเท่าไหร่ ถ้ามีความสามารถในเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติ ก็ค่อนข้างที่จะยอมรับ
ส่วนหนึ่งก็จะมาจากผู้หญิงที่เป็นผู้นำในเรื่องของท้องถิ่นด้วย ก็คือมีความรู้ความสามารถ
และความตั้งใจจริง ความกล้าหาญที่จะให้เกิดการพัฒนาในทุกรูปแบบในสังคมไทย

· 
ในวันสตรีสากลถ้าต้องเริ่มจากตัวคุณ คุณจะลงมือทำเพื่อให้สังคมเกิดความเท่าเทียมอย่างไร?

อันดับแรกจะต้องอยู่ที่ระบบการปกครองก่อน
ถ้าสังคมเป็นประชาธิปไตย เรื่องของความเท่าเทียมก็ไม่ยาก เมื่อมีสังคมประชาธิปไตย
ในเรื่องของความเท่าเทียม ในเรื่องของสิทธิ เราก็นำการศึกษาสู่ทุกชั้นชน และทั่วถึง
เป็นธรรม ให้การศึกษาอย่างดี แล้วการศึกษาจะพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และพัฒนาประเทศชาติได้อย่างงดงาม
อันดับแรกจะต้องมีประชาธิปไตยค่ะ

คุณอนุรักษ์ บุญศล
อดีตส
..สกลนคร พรรคเพื่อไทย