สตรีกับการสนับสนุนโอกาสและความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

· 
ท่านคิดว่าท้องถิ่นของท่านจะสามารถมีกฎหมายหรือโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบใด
เพื่อช่วยสนับสนุนสตรีสามารถร่วมพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้มากขึ้น

ควรจะมีการออกกฎหมายที่ระบุสัดส่วนมีสมาชิกสภาซึ่งประกอบไปด้วยผู้หญิงกับผู้ชายให้ระบุสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าปัจจุบัน
เพราะปัจจุบันไม่มีการระบุสัดส่วน
แต่ถ้าเราระบุมากขึ้นก็จะทำให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าสู่สภามากขึ้น
ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการที่จะไปเป็นผู้เสนอนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีผู้หญิงเป็นคนขับเคลื่อน

· 
ท่านมองว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นของท่านรวมทั้งพื้นที่อื่นๆ
ผู้หญิงมีบทบาทมากน้อยแค่ไหน

ในปัจจุบันนี้ต้องถือว่ามีมากขึ้นเป็นลำดับ
เวลาออกไปทำกิจกรรมหรือพบปะผู้คนในที่สาธารณะ ผู้หญิงมักจะเป็นแนวหน้าในกิจกรรมหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของแม่บ้าน กลุ่มของแม่บ้านมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เช่นกลุ่มอาชีพ กลุ่มโอทอปต่างๆ
หรือแม้กระทั่งในเรื่องของบทบาทเชื่อมโยงกับสภาท้องถิ่นกับการสร้างงานโอทอป
ก็เป็นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยผู้หญิง

· 
ปัจจุบันสตรีหันมาทำงานนอกบ้านมากขึ้น
ภาระการเลี้ยงดูและดูแลครอบครัวทั้งคนแก่และเด็กภายในครอบครัว ควรเป็นหน้าที่ใคร

ถ้าผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น
หน้าที่ที่จะดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวก็ต้องมาแชร์กันระหว่างสามีภรรยา
ปู่ยาตายายหรือแม้กระทั่งลูกเอง
ซึ่งแต่ละคนก็ต้องมาแชร์กันว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนควรทำมากน้อยขนาดไหน
คนในครอบครัวพูดคุยกัน

· 
ในวันสตรีสากล
ถ้าต้องเริ่มจากตัวคุณ คุณจะเริ่มลงมือทำเพื่อให้สังคมเกิดความเท่าเทียมอย่างไร

เราเริ่มทันทีได้เลยหรือแม้กระทั่งก็ทำอยู่แล้ว
สังคมจะเท่าเทียมได้เกิดจากการทำบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
การยอมรับในความเท่าเทียมกันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ดิฉันทำงานการเมืองมาโดยตลอด
เห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายดีขึ้นมาก

นางสาวอรุณี
ชำนาญยา 
อดีตส
.ส.พะเยา พรรคเพื่อไทย