“การุณ โหสกุล” ชี้ รัฐบาลเจตนาลากยาวเลือกผู้ว่าฯกทม. แนะควรคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

7 ตุลาคม 2563 นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นเวลานานกว่า 10 ปีที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกผู้นำท้องถิ่นของตนเอง จนทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยตกต่ำลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้งนั้น ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนแม้แต่น้อย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้น การที่รัฐบาลยอมจำนนให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้จึงถือเป็นชัยชนะเบื้องต้นของคนไทยที่พึ่งได้รับสิทธิ์ของตนเองคืนมาหลังจากถูกยึดอำนาจไปเมื่อหลายปีก่อน ทั้งนี้ การเมืองท้องถิ่นเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด แต่เมื่อมีการใช้อำนาจแต่งตั้งพวกพ้องเข้ามาทำหน้าที่แทนผู้ที่ได้รับเลือกจากประชาชน จึงส่งผลให้การบริหารงานท้องถิ่นในหลายจังหวัด ประสบปัญหาทั้งการบริหารงานไม่มีการพัฒนา ทั้งๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไปเป็นจำนวนมาก และหลายโครงการถูกตรวจสอบพบว่าส่อไปในทางทุจริต

“รัฐบาลพยายามอ้างมาตลอดว่ายังไม่พร้อมที่จะคืนอำนาจให้ประชาชน รวมทั้งยังอ้างข้อกฎหมายเพื่อให้พวกพ้องที่ตนเองแต่งตั้งเข้ามามีอำนาจอยู่ต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ล้วนๆ โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่รัฐบาลอาจลากยาวไปถึงกลางปี 2564 จึงเห็นได้ชัดว่าผู้มีอำนาจไม่สนใจว่าประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรจากผู้นำท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง ทั้งๆที่ควรจะคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด”