“รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย” เตือน รัฐบาลอย่าจับเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวประกัน เพื่อยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

7 ตุลาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุ หากมีการเลือกตั้ง ส.ส.ร. อาจทำให้เลือกตั้งท้องถิ่นล่าช้าออกไป ว่า ประชาชนตั้งคำถามถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่า มีความจริงใจต่อการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ ก่อนหน้านี้อ้างงบเลือกตั้งท้องถิ่นถูกดึงไปใช้กับโควิด-19 จนหมด อ้าง กกต. ไม่พร้อม วันนี้อ้างเพิ่ม หากมีการเลือกตั้ง ส.ส.ร. อาจทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นล่าช้าออกไป ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเลย รัฐบาลอย่าจับเอาการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวประกัน เพื่อยื้อชีวิตการไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง อปท. แทนชุดที่ค้างอยู่เดิม และบางส่วนมาจากการแต่งตั้งด้วยเครื่องมือพิเศษของรัฐบาลจากการรัฐประหาร มีแต่ทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยยากลำบากขึ้นเป็นลำดับ ขัดขวางการกระจายอำนาจ การคงไว้ซึ่งคนที่รัฐบาลแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นอกจากจะผลักประชาชนออกจากกระบวนการมีส่วนร่วม ยังอาศัยสถานการณ์ชุลมุนส่งคนของรัฐบาลเข้าไปเป็นมือเป็นไม้แอบสนับสนุนรัฐบาล อาจเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีอะไรที่รัฐบาลต้องกลัว ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เลือกตัวแทน มาเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตัวเอง เร่งสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเร็ว