ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่๒๐/๒๕๖๓ เรื่องการแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๑๐

Categories: ประกาศ