ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่๑๙/๒๕๖๓ เรื่องการแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ