ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่๑๘/๒๕๖๓ เรื่องการแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ