“นพดล ปัทมะ” หวัง รัฐสภาร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย สร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ

6 ตุลาคม 2563 นายนพดล ปัทมะ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หวังว่ารัฐสภาจะโหวตรับหลักการญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ตั้ง ส.ส.ร. และเชื่อว่าในใจสมาชิกรัฐสภาคงจะมองข้ามประโยชน์ส่วนตนในปัจจุบัน ไปยังประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต เพราะประเทศไทยสมควรมีกติกาที่เป็นประชาธิปไตย เป็นธรรม และมีมาตรฐานสากลมาใช้บังคับ ซึ่งถ้าเรามีเจตนาดีก็ไม่เกินความสามารถที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่ดีได้ ซึ่งอีกไม่กี่สัปดาห์คาดว่าจะมีการพิจารณาญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้ว เรารอได้ และพี่น้องประชาชนคงจะติดตามเรื่องนี้ว่าการที่รัฐบาลแถลงเป็นนโยบายเร่งด่วนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลไม่เสนอญัตติร่างแก้ไขด้วยตนเอง แต่ให้ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลเสนอนั้น ท้ายที่สุดจะผ่านสภาหรือไม่ ทั้งนี้ สิ่งที่รัฐบาลแถลงต่อสภาย่อมเป็นสิ่งซึ่งผูกพันรัฐบาลที่จะผลักดันให้สำเร็จ

“การพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเป็นวาระที่สำคัญที่สุดอีกวาระหนึ่งของการประชุมสภา เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะมีผลโดยตรงต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ร่างกายต้องการออกซิเจนฉันใด ประเทศไทยต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยฉันนั้น ซึ่งจะเป็นพลังในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศและบรรยากาศในการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งได้แต่หวังว่าสมาชิกรัฐสภาจะร่วมกันสร้างโอกาสให้ประเทศ และคงจะไม่มีความพยายามให้การพิจารณาล่าช้าออกไปอีก”