“เลขาธิการพรรคเพื่อไทย” เรียกร้อง ศาล รธน. เร่งวินิจฉัยปมนายกฯ อยู่บ้านพักทหารหลังเกษียณ เข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่

4 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการที่ได้เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลง เพราะเหตุกระทำการเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์คือการรับผลประโยชน์จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐนอกเหนือไปจากที่หน่วยงานนั้นปฏิบัติต่อผู้อื่นในธุรกิจการงานปกติ แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นอดีต ผบ.ทบ. แต่ปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรี มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง การไปพักอาศัยในบ้านหลวงในขณะที่ตนเองเกษียณจากราชการแล้ว จึงเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญชัดเจน การฝ่าฝืนทำให้เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงอยากเรียกร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า เรื่องนี้ข้อเท็จจริงชัดเจนไม่มีอะไรสลับซับซ้อน เวลาผ่านมานานพอสมควร น่าจะวินิจฉัยชี้ขาดได้ ในฐานะที่ติดตามเรื่องดังกล่าว และค้นคว้าหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งอภิปรายด้วยตนเอง ขอถือโอกาสนี้เรียกร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้เร่งวินิจฉัยเรื่องนี้โดยเร็ว