“เลขาธิการพรรคเพื่อไทย” ย้ำ ภารกิจพรรคเร่งผนึกกำลังทุกภาคส่วน รวมพลังคนทุกรุ่น สร้างมิติใหม่เป็นความหวังให้ประชาชน

1 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพรรคใหม่ โดยจะเน้นเรื่องของการกระจายอำนาจ และมีการแบ่งภารกิจชัดเจน โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคที่ได้ตั้งขึ้นใหม่นั้นเป็นศูนย์กลางในการบริหาร ซึ่งพรรคได้มองถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ จึงมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศนั้นมีปัญหา เพราะรัฐบาลขาดความเชื่อมั่น ไม่มีศรัทธาในความเชื่อมั่นทั้งในและนอกประเทศ ที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาสู่พี่น้องประชาชน ส่วนในเรื่องวิกฤติทางการเมือง เพราะประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตย หลายสิ่งเหล่านี้ทำให้มองไม่เห็นทางออก มองไม่เห็นอนาคต และความหวังของประเทศ เพราะฉะนั้นการที่พรรคเพื่อไทยมีการปรับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้น จึงเป็นเหตุที่วันนี้จะได้ขับเคลื่อนด้วยพลังที่พร้อมกันทั้งองคาพยพของพรรคเพื่อไทย โดยภารกิจเริ่มแรกและเร่งด่วนที่สำคัญ คือ ผู้บริหารพรรคมีมติเร่งระดมความคิดเห็น และเร่งประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคโดยด่วน ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อวางกรอบนโยบายในการทำงานเรื่องต่างๆ ส่วนเรื่องที่ 2 คือการผลักดันและสร้างนโยบายของพรรคให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยการระดมองคาพยพทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งบุคคลภายในและภายนอก ซึ่งเราจะต้องสร้างพรรคให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการกระจายอำนาจ แบ่งส่วนงานความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะผู้แทนเป็นผู้ที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนโดยตรง สามารถรับฟังปัญหาของพี่ประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นจะระดมทรัพยากรทั้งหมดที่พรรคมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่า เรียกว่าจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง วันนี้พรรคเพื่อไทยจะสร้างมิติใหม่ทางการเมืองเพื่อความหวังของพี่น้องประชาชนที่เฝ้ารอคอยในอนาคตต่อไป