ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๓ จังหวัดสมุทรปราการ

Categories: ประกาศ