ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๖ ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ ๗

Categories: ประกาศ