“วันนิวัติ สมบูรณ์” ติง รัฐบาลเล่นการเมืองในสภา ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ ไม่เห็นหัวประชาชน

25 กันยายน 2563 นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอต่อที่ประชุม แม้สุดท้ายฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาจะนำเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติมาเล่นการเมืองในสภา เพียงแค่ต้องการชนะทางการเมืองเท่านั้น การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้วิกฤติประเทศ รวมทั้งต้องการให้รัฐบาลนำประเทศออกจากวิกฤติ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาในการบังคับใช้ ทั้งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพราะเขียนห้ามนักการเมืองที่มาจากประชาชน ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เห็นหัวประชาชน 

“จุดยืนของพรรคฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เหตุผลว่าวิธีที่รัฐบาลนำเสนอนั้นจะเป็นวิถีทางที่ล้มเหลวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้เราเสนอร่างอีกไม่ได้ ทิศทางที่เราจะทำกันต่อไปคือดูการทำงานของ กมธ. ภายใน 1 เดือน ว่าเขาจะสรุปอย่างไร และเมื่อถึงวันที่ต้องโหวต เราก็ยืนยันว่าจะรับหลักการของเราต่อไป วิถีทางของเราก็จะสู้ต่อไป การแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ยังจะไม่จบสิ้น แต่เป็นวันที่เราต้องเริ่มต้นสู้เพื่อประชาชนได้รัฐธรรมนูญของประชาชน”