พรรคเพื่อไทย พร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงจุดยืนไม่ร่วมสังฆกรรม กมธ.ศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

24 กันยายน 2563 ดร.สุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) พร้อมแกนนำพรรคฝ่ายค้าน และ ส.ส. ร่วมกันแถลงข่าวแสดงจุดยืนพรรคฝ่ายค้าน ไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า “วันนี้ที่เราไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยเหตุผลว่าวิธีที่รัฐบาลนำเสนอตั้ง กมธ. นั้น จะเป็นวิถีทางที่ล้มเหลวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่าที่จะประสบผลสำเร็จ นั่นก็คือเราจะถูกหลอก ซึ่งนอกจากจะทำให้เราเสนอร่างอีกไม่ได้แล้ว ก็จะทำให้ร่างของไอลอว์ตกไปด้วย เพราะเสนอหลักการเดียวกัน ดังนั้น ทิศทางที่เราจะทำกันต่อไป คือดูการทำงานของ กมธ. ภายใน 1 เดือน ว่าเขาจะสรุปอย่างไร และเมื่อถึงวันที่ต้องโหวต เราก็ยืนยันว่าจะรับหลักการของเราต่อไป ในการให้ตั้ง ส.ส.ร. ส่วนเขาจะรับหรือไม่รับก็ไม่อาจทราบได้ แต่วิถีทางของเราก็จะสู้ต่อไป การแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ยังจะไม่จบสิ้น แต่เป็นวันที่เราต้องเริ่มต้นสู้ไปอีกนาน”