ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๕

Categories: ประกาศ