ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ