ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครสวรรค์ เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ