ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ