ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๗

Categories: ประกาศ