ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ ๕

Categories: ประกาศ