ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๘

Categories: ประกาศ