ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ