ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ ๔

Categories: ประกาศ