ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ ๔

Categories: ประกาศ