ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ