เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เรียกร้อง 84 ส.ว. ออกเสียงสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร่วมชักฟืนออกจากกองไฟ เปิดทางประเทศเดินหน้า

23 กันยายน 2563 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย อภิปรายในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. …. ว่า รัฐธรรมนูญ 2560 เกิดจากแนวคิดของผู้ที่ไปยึดอำนาจมาจากประชาชน หรือเรียกง่ายๆว่า คสช. ไปแต่งตั้งคนของตัวเองขึ้นมาเขียนกติกาเพื่อสืบทอดอำนาจ ซึ่งไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อส่วนร่วม และไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่อย่างใด รวมทั้งมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ตรงข้ามกับหลักนิติธรรมสากล และสร้างกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยากเย็นแสนเข็ญ ซึ่งผลที่ตามมาจึงพาประชาชนไปสู่ความขัดแย้ง และความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสแบบที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นตอปัญหาของประเทศ สิ่งที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันทำคือต้องรีบยุติปัญหาโดยเร็วที่สุด โดยการคืนอำนาจให้ประชาชน กลับไปเขียนกติกาของตัวเอง ซึ่งเป็นการตอบสนองการเรียกร้องของประชาชนทั้ง 3 ข้อ คือ หยุดคุกคามประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน 

ทั้งนี้ ขอเรียกร้องไปยังทุกฝ่าย โดยเฉพาะ ส.ว. ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาประเทศออกจากวังวนแห่งความขัดแย้งในครั้งนี้ โดย ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เสนอญัตติที่มีหลักการตรงกัน คือ การแก้ไขมาตรา 256 เพื่อตั้ง ส.ส.ร. จึงขอเพียงเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. 84 เสียง ก็จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ผ่านในวาระแรก เท่ากับช่วยกันชักฟืนออกจากกองไฟแห่งความขัดแย้ง ประเทศของเราก็จะเดินหน้าต่อไปได้