โฆษกพรรคเพื่อไทย เตือน รัฐบาลเร่งแก้รัฐธรรมนูญ ถอดสลักปัญหาประเทศ

20 กันยายน 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน นัดหมายชุมนุมครั้งหน้าในวันที่ 23 กันยายน ที่ลานคนเมือง วันที่ 24 กันยายน ที่รัฐสภา เพื่อไปสังเกตการณ์การประชุมร่วมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่า รัฐบาลต้องคิดวิเคราะห์ให้ดี อะไรคือปัจจัยหลักที่มีคนออกมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลใจกลางเมืองหลวงพร้อมๆกันมากกว่า 2 แสนคน หากนับรวมคนที่ติดตามและมีส่วนร่วมทางการชุมนุมจากแพลตฟอร์มการสื่อสารรูปแบบต่างๆ อาจทะลุมากกว่า 10 ล้านคน ถ้ารัฐบาลคิดจะเบี้ยว ข้อเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนคนรุ่นใหม่ ระวังจะจบไม่สวย ที่ผ่านมากลุ่มมวลชนได้แสดงให้เห็นว่าพยายามรักษามาตรฐานการชุมนุมในแบบปัญญาชน เคลื่อนไหวด้วยพลังอันบริสุทธ์ หลีกเลี่ยงการปะทะ ไม่มีการใช้อาวุธ หรือความรุนแรง ถ้ารัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหา ต้องตัดสินใจเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงใจโดยเร็ว ภูมิคุ้มกันรัฐบาล วิกฤติติดลบ ไม่มีเหลือติดหน้าตัก วิกฤติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สุกงอม รัฐบาลไม่ควรทำตัวเป็นเจ้าของ ส.ว. ถ้าเสียงส่วนใหญ่ ส.ว. ต้องการถอดสลักปัญหา ยินยอมให้ยกเลิกอำนาจ ส.ว.โหวตนายกฯ ก็ควรให้ ส.ว.ดำเนินการตามนั้น ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงสั่งการเพราะกลัวตัวเองเสียผลประโยชน์

“เวลา 6-7 ปี ประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสมามากแล้ว ถ้ารัฐบาลยังอยากลากยาว สืบทอดอำนาจ แช่แข็งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระวังจะจบไม่สวย”