“นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” ติง รัฐบาลไม่จริงใจแก้ปัญหา จัดทำงบประมาณไม่ตอบโจทย์วิกฤติประเทศ

16 กันยายน 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่คณะกรรมการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว ว่า ขอปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 8 หรือประมาณ 262,000 ล้านบาท โดยมีเหตุผลคือ 1. การจัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้า ซึ่งจีดีพีที่คาดการณ์ไว้ในปี 2564 ว่าจะโตร้อยละ 5 แต่คาดการณ์จีดีพีปี 2563 ติดลบร้อยละ 8 ซึ่งโอกาสที่จะจัดเก็บรายได้ 2.67 ล้านล้านบาท เป็นไปไม่ได้ และอาจขาดดุลถึง 3 แสนล้านบาท 2. ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้ ไม่ตอบโจทย์ภาวะวิกฤติของประเทศ โดยเฉพาะภาวะหลังวิกฤติโควิด-19 ซึ่งไม่มีตัวเลขงบประมาณใดๆ เลยที่จะแสดงให้เห็นว่าไปตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น รัฐบาลและสภาจัดทำงบประมาณแบบขาดความใส่ใจ และไม่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองเลย 3. การพิจารณาของ กมธ. ที่ปรับลดงบประมาณลงมา 31,000 ล้านบาท ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติ หน่วยงานราชการสามารถส่งผ่านสำนักงบประมาณ ผ่าน ครม. ขอใช้เม็ดเงินที่ปรับลดเป็นลักษณะงบเพิ่มเติมได้ ซึ่งไม่มีการเขียนบัญญัติไว้ และตรงนี้จะต้องพิจารณากันต่อไปว่าชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และต่อไปจะยึดถือแนวทางนี้หรือไม่ และ 4. สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ภาพของการจัดงบประมาณบ่งบอกถึงการไม่มีความจริงใจในการใช้งบประมาณในการบริหารประเทศ แม้แต่เม็ดเงินที่จะไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนก็ไม่ตอบโจทย์ ไม่ใส่ใจ ละเลยซึ่งความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชน และเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้ ไม่ควรผ่านให้รัฐบาลชุดนี้เลย เพราะจะได้ส่งผลให้คนที่มีฝีมือคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศแทน

“งบประมาณปี 2564 จำนวน 3.3 ล้านล้านบาท ควรทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข และควรต้องคงเม็ดเงินลงทุนไว้ 20% จากงบทั้งหมด แต่การจัดทำงบประมาณปีนี้ กมธ. ไม่ได้ใส่ใจจัดงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศเลย”