“ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” เตรียมนำประเด็นตรวจสอบ การจัดซื้อเรือดำน้ำ หารือหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อเดินหน้าต่อ

13 กันยายน 2563 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมและรัฐบาลชี้แจงเรื่องการซื้อเรือดำน้ำเป็นจีทูจีเชิงพาณิชย์ ว่า การทำสัญญาซื้อขายเรือดำน้ำได้ลงนามไปในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ซึ่งรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าเป็นเพียงร่างข้อตกลงสัญญาเชิงพาณิชย์ ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญา ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องขอความเห็นต่อสภา และไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจฉบับเต็ม หรือ Full Powers ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อดำเนินการต่อไป

ส่วนกรณีเรื่องการขอต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นมีข้อสังเกตหลายประการถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใสและการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุน จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงให้ชัดเจน