“นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” เรียกร้อง นายกรัฐมนตรี เสียสละเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมือง

9 กันยายน 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องวิกฤติทางเศรษฐกิจและวิกฤติทางการเมือง โดยไม่มีการลงมติ ว่า วันนี้ทุกข์ของพี่น้องประชาชนมีอยู่ 3 เรื่องหลักๆ คือ 1. การรับผิดชอบเสียค่าโง่เหมืองทองอัครา สิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเป็นทุกข์เพราะโอกาสที่เราจะชนะคดีมีน้อยมาก โดยเหตุของทุกข์ครั้งนี้คือการที่หัวหน้า คสช. ในสมัยนั้น ปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดออกกฎหมายปิดเหมืองทอง เพื่อเวนคืนเป็นของรัฐ ออกกฎหมายโดยไม่ผ่านรัฐสภา ไม่มีใครยอมรับในนานาอารยประเทศ ซึ่งผิดข้อตกลง TAFTA การค้าเสรีระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งจะเสียค่าโง่จากการกระทำของบุคคล แต่ทำให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องมารับผิดชอบชดใช้แทน 2. เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนที่ต้องร่วมกันใช้หนี้ เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ที่เป็นเงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จะถูกนำไปใช้อย่างไม่เกิดคุณค่าและไม่มีประสิทธิภาพ จากการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปจนถึง 30 กันยายน 2563 ทั้งๆ ที่ในช่วงนี้จะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่การคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ จะทำให้กระบวนการความเชื่อมั่นต่างๆ หดหายไป แล้วอย่างนี้จะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างไร และ 3. การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา พี่น้องประชาชน ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2563 เป็นเพียงความจำนงที่ต้องการยื่นข้อเรียกร้องกับนายกรัฐมนตรี เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย และมาด้วยความสงบ ซึ่งเรามีความเป็นห่วงเรื่องมือที่สาม ที่จะมายุยงปั่นป่วน สร้างประเด็นละเอียดอ่อนที่สำคัญต่างๆ จึงอยากฝากนายกรัฐมนตรีหามาตรการป้องกันความปลอดภัย ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้น คือปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการของรัฐบาล โดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ขออย่าได้ทำ เพราะจะเป็นหายนะของประเทศ

“ต้นเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น คือ ตัวนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนไม่ยอมรับ เพราะถือว่าเป็นโมฆะบุรุษ เป็นบุคคลไร้ค่าเปล่าประโยชน์ หากวันนี้ นายกรัฐมนตรีเสียสละตัวเอง ก็จะเป็นวีรบุรุษ ที่แก้ปัญหาบ้านเมืองได้”