“จิราพร สินธุไพร” เรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก ชี้บริหารประเทศล้มเหลวทุกด้าน ทำเสือตัวที่ 5 กลายเป็นเต่าแห่งเอเชีย

9 กันยายน 2563 น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องวิกฤติทางเศรษฐกิจและวิกฤติทางการเมือง โดยไม่มีการลงมติ ว่า ถือเป็นความโชคร้ายของคนไทยที่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจไทยตกต่ำมาตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2557 พอมาเจอกับวิกฤติโควิด-19 ยิ่งแย่ขึ้นไปอีก ทำให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยที่เคยเป็นรายได้หลักของประเทศหายไปอย่างฉับพลัน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ บริหารมาแล้ว 6 ปี มีโครงการที่มีคำว่า “ประชารัฐ” เกิดขึ้นมากมาย แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ ประชาชนที่จนก็ยังจนอยู่ ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้  ผู้ประกอบการรายย่อยก็ยังลำบาก ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในอดีตประเทศไทยเคยมีเป้าหมายจะเป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย แต่ตอนนี้สภาพประเทศไทยภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้เรากลายเป็น “เต่าแห่งเอเชีย” คือหยุดอยู่กับที่ รอวันให้ประเทศอื่นแซงไปทีละประเทศ แถมบางครั้งถอยหลังให้เขาแซงเร็วได้ขึ้นด้วย ซึ่งในห้วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด เรากลับต้องทนอยู่กับผู้นำที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจเลย และในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการผู้นำที่สร้างความหวังนำประเทศให้พ้นวิกฤติ แต่เรากลับได้ผู้นำที่คอยสร้างแต่ความหวาดกลัวให้กับประชาชน

“ถ้าจะมีการทำรัฐประหารอีกครั้ง วันนี้เกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆ เพราะกลุ่มประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เขาตื่นรู้กันหมดแล้ว และประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ ประชาชนลำบากทุกหย่อมหญ้า ถ้าถูกซ้ำเติมด้วยการทำรัฐประหารอีก เราจะไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตแน่นอน”

ซึ่งตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2557 จนถึงวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าบริหารล้มเหลวในทุกอย่าง มีอย่างเดียวที่ทำสำเร็จคือการทำรัฐประหาร ตลอด 6 ปีที่ผ่านมานี้ได้พิสูจน์แล้วว่าอยู่เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองและพวกพ้อง ไม่ได้อยู่เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติ ไม่ได้อยู่เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แล้วจะอยู่ไปทำไม จึงขอให้เสียสละลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นศูนย์รวมของปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้ เพียงแค่ลาออกก็จะสามารถพาประเทศออกจากวิกฤติการเมืองได้ทันที