“โฆษกพรรคเพื่อไทย” มอง 5 ไทม์ไลน์ร้อน เดือนกันยายน ชี้ ปัจจัยไล่รัฐบาลสุกงอม

7 กันยายน 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า แม้ ส.ว.จะยังเสียงแตก มีทั้งฝ่ายสนับสนุนให้ตั้งและไม่ให้ตั้ง ส.ส.ร. มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ที่สุดสถานการณ์จะกดดันจน ส.ว.เสียงส่วนใหญ่ต้องตัดสินใจ ก่อนที่สถานการณ์จะยกระดับกลายเป็นความตึงเครียดและนำไปสู่การเผชิญหน้า 5 ไทม์ไลน์ ปัจจัยไล่รัฐบาลจะสุกงอม และประชาชนจะให้คำตอบว่ารัฐบาลจะจบลงอย่างไร

1. วันที่ 9 กันยายน ประชุมสภาวาระพิเศษ เพื่ออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 โดยเป็นญัตติที่ฝ่ายค้านจะสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ที่จะเปิดแผลการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล

2. วันที่ 10 กันยายน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รายงานผลการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พิสูจน์ความจริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล

3. วันที่ 16-18 กันยายน จะมีการนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าสู่การพิจารณาของสภา ในวาระที่ 2 และ 3 ประชาชนจะได้เห็นว่ารัฐบาลจัดงบตอบโจทย์แก้ปัญหาประเทศหรือไม่

4. วันที่ 19 กันยายน 14 ปีรัฐประหาร 2549 ซึ่งเป็นวันชุมนุมใหญ่ เช็คบิลรัฐบาล ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ถึงวันนั้นจะมีความชัดเจนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะลาออก หรือ ยุบสภา

5. วันที่ 23-24 กันยายน เป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ

“ผลไม้พิษ จากต้นไม้ที่เป็นพิษ กำลังส่งผล รัฐธรรมนูญที่เขียนเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบ แต่บ้านเมือง เสียหาย วันนี้กำลังกลายเป็นปัจจัยที่สุกงอม นำไปสู่การขับไล่รัฐบาล”