รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เรียกร้อง รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดคดีปิดเหมืองทอง ให้ประชาชนได้ตรวจสอบ

2 กันยายน 2563 นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ออกคำสั่ง คสช. ที่ 72/2559 สั่งปิดเหมืองทองของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด จนเป็นประเด็นพิพาทกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทอัคราฯ ในประเทศออสเตรเลีย และมีการนำเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ว่า เรื่องนี้มีความสำคัญและเกี่ยวกับผลประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติโดยตรง กระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศ ระบบยุติธรรม และเงินภาษีประชาชนจึงขอให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดให้สาธารณชนโดยทั่วไปได้ทราบ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา เหตุผลและพฤติการณ์ในการออกคำสั่งปิดเหมือง รายละเอียดข้อกล่าวหาและความเสียหายที่รัฐบาลไทยถูกฟ้อง การพิจารณาคดี รายละเอียดเกี่ยวกับการต่อสู้คดี การเจรจาต่อรอง ค่าใช้จ่ายทนายความ ทีมทนายความ รวมไปจนถึงการเตรียมการในชั้นวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดี ซึ่งทั้งหมดนี้รัฐบาลต้องทำให้มีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปมีสิทธิทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 41 ทั้งนี้ สำหรับประเด็นการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เป็น ของ พล.อ.ประยุทธ์ นั้นเชื่อว่าถูกหยิบมาใช้กลับไปกลับมา เพื่อให้พ้นความรับผิดในการถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ และการออกคำสั่งปิดเหมืองเท่านั้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหน ก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้